Gotska Sandön ligger mitt i Östersjön, 38 km norr om Fårö och 85 km sydost om Landsort.
En mindre del av ön skyddades som nationalpark redan 1909, men 1963 utvidgades nationalparken till att omfatta hela ön utom den lilla kyrkogården i sydväst, och nationalparken har sedan dess en areal om 4 500 hektar varav 3 648 hektar land (vattnet närmast ön, 300 m ut från stranden, ingår i nationalparken). Högsta punkten, 42 m.ö.h., ligger på sanddynen Höga åsen. Nästan hela ön är täckt av skog, främst tallskog.

Nationalparken Gotska Sandön förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län. Passagerartrafiken drivs av Sea You Rederiet AB med avgångar från Nynäshamn och Fårösund 20 maj-4 september.Bokning av båtbiljetter och boende görs hos Sandöresor.

Källa/Bild: Länstyrelsen

Swedish